เกษตรฯจับมือ 2 มหาวิทยาลัย จัดงานวันเกษตรแห่งชาติและเกษตรภาคอีสาน ดีเดย์ เปิดงาน 26 มกราคมนี้ (22 ม.ค. 2561)

ข่าวที่ 3/2561 วันที่ 22 มกราคม 2561
เกษตรฯจับมือ 2 มหาวิทยาลัย จัดงานวันเกษตรแห่งชาติและเกษตรภาคอีสาน ดีเดย์ เปิดงาน 26 มกราคมนี้
           เกษตรฯ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติและงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 พบนวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ และสินค้าทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปที่น่าสนใจมากมาย  ด้าน สศก. ร่วมจัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพสารสนเทศการเกษตร สาธิตแอพพลิเคชั่นกระดานเศรษฐีชวนเกษตรกรวางแผนการผลิตด้วยตนเอง
           นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0" ภายในงานจะพบกับนวัตกรรมการเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร การแปรรูปอาหารและของใช้ รวมถึงร้านค้าและร้านอาหาร รวมกว่า 10 โซน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0” ณ บริเวณโซนตรงข้ามกรมการข้าว
           นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี2561ภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์ “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นซึ่งในงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดงานบนพื้นที่กว่า 60ไร่ประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่าง ๆ นิทรรศการด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ การจำหน่ายพันธุ์ไม้ การเสวนาวิชาการทางการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพการเกษตรให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตร ซึ่งแต่ละปีมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 500,000 คน ในการนี้ สศก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย
           ทั้งนี้ สศก.ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านสารสนเทศการเกษตร”โดยจัดแสดงเนื้อหาและให้ความรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านสารสนเทศการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสาธิตแอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี” หรือ “OAE RCMO”ซึ่งคว้าแชมป์ในการประกวดโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2016 หรือ โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประเภท E-Government & Services ให้เกษตรกรหรือผู้ที่เข้าชมงานเรียนรู้การคำนวณต้นทุนการผลิตพืช      ปศุสัตว์และประมงเบื้องต้น ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Androidด้วยตนเองรวมถึงการให้ความรู้และข้อมูลสารสนเทศการเกษตรผ่านตู้ประชาสัมพันธ์ Kiosk และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตรที่น่าสนใจได้ทั้งสองงาน
           โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และงานวันเกษตรภาคอีสานณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยและเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ ตลอดจนนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจมากมาย และอย่าลืมแวะบูธจัดแสดงนิทรรศการของ สศก.ที่พร้อมให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงานในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
*********************
 
ข่าว   ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น