ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่17พฤศจิกายน2560 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ105โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์13,000บาท/ตัน ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่16 พฤศจิกายน 60 ที่ราคา11,200บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์7.40บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง25%)บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา2.00บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่16 พฤศจิกายน 60 ที่ราคา1.95บาท/กก. ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม17% (บาท/กก.)ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่3.50บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี3.60 บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น3ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา42.25บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่16พฤศจิกายน 60 ที่ราคา42.56บาท/กก. หอมแดงแห้ง7-15วัน (ขนาดกลาง) บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์60.00บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์3.50บาท/กก. สุกรสุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม54.00บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี35.00บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่16 พฤศจิกายน 60 ที่ราคา34.00บาท/กก. ไข่ไก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา230.00บาท/ร้อยฟอง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่16 พฤศจิกายน 60 ที่ราคา220.00บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด70ตัว/กก.ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร170.00บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่16 พฤศจิกายน 60 ที่ราคา175.00บาท/กก.