ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่22กุมภาพันธ์ 2561 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 16,500 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี (ความชื้น15%) โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก8,450บาท/ตัน มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.40 บาท/กก. ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17% (บาท/กก.) ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่3.80บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี4.20บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา44.70บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคา 44.60บาท/กก. น้ำยางพาราสด ร้านแสงตะวันการยางจ.สุราษฎร์ธานี40.00บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคา 38.00บาท/กก. บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช42.50บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคา 40.00บาท/กก. หอมแดงแห้ง 7-15 วัน (ขนาดกลาง) ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 13.00 บาท/กก. หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 1 (บาท/กก.) สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด จ.เชียงใหม่ 10.00บาท/กก. กระเทียมสด คุณฉายพิณ รุ่นบาง จ.เชียงใหม่ 12.00บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5.00บาท/กก. สารกาแฟโรบัสต้า สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร71.00บาท/กก. สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 44.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 29.00 บาท/กก. ไข่ไก่สด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 230.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร175.00 บาท/กก.