ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่29มีนาคม 2561 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 16,000 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี (ความชื้น15%) โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก7,950บาท/ตันราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ราคา 7,800บาท/ตัน มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา2.80บาท/กก. ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17% (บาท/กก.) ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่3.00บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี3.20บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา45.55บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ราคา44.90บาท/กก. น้ำยางพาราสด ร้านแสงตะวันการยางจ.สุราษฎร์ธานี41.00บาท/กก. กระเทียมสด คุณฉายพิณ รุ่นบาง จ.เชียงใหม่ 14.50บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3.80บาท/กก. สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 51.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 31.00 บาท/กก. ไข่ไก่สด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 210.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร170.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ราคา165.00 บาท/กก.