ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีเต็กเฮง  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 17,400 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ - บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.75 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ราคา 2.85 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.40 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 4.50 บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 45.30 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ราคา 45.97 บาท/กก.
 
น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 42.00 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ไม่ส่งออกเกรด A
ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 100.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ราคา 95.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 16.00 บาท/กก.
 
มังคุดผิวลายขนาดใหญ่
สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 100.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ราคา 90.00 บาท/กก.
 
ลิ้นจี่ฮงฮวย เกรด A
นายหวิน แก้วใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 25.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ราคา 28.00 บาท/กก.
 
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.30 บาท/กก.
 
สุกร
สุดใจฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 55.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 31.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 280.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก.