ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีเต็กเฮง  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 17,000 บาท/ตัน
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.75 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ราคา 3.90 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 4.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ราคา 3.90 บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 43.33 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ราคา 42.82 บาท/กก.
 
น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 38.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ราคา 37.00 บาท/กก.
 
ทุเรียนหมอนทอง ไม่ส่งออกเกรด A
ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 115.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ราคา 120.00 บาท/กก.
 
เงาะโรงเรียน
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 35.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.50 บาท/กก.
 
สุกร
สุดใจฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 59.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ราคา 56.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 32.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 280.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 165.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ราคา 160.00 บาท/กก.