โครงการส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ (3 ม.ค. 2561)

  วันที่ 3 มกราคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี (สศท.3) ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการแก่ประชาชน บนถนนสายหลัก ณ แยกดงอู่ผึ้ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงสาธารณสุข และกรมทหารราบที่ 6 อุบลราชธานี เพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถบนท้องถนน ในระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ แยกดงอู่ผึ้ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี