สศท. 7 ร่วมจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 61 (29 ธ.ค. 2560)

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) ร่วมบริการส่งสุขปีใหม่ 2561 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท ณ จุดบริการประชาชน บริเวณริมถนนเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งจะจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.60 - 2 ม.ค. 61