สศท.12 ร่วมประชุม และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ จ.เพชรบูรณ์