สศท.12 ร่วมกิจกรรมการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรฯ

สศท.12 ร่วมกิจกรรมการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการผลิตข้าวแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการข้าว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ นาแปลงใหญ่ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร