สศท.4 ร่วมงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย

          วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) มอบหมายให้นางรัชนีกร เงินแย้มและเจ้าหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ร่วมเปิดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย กิจกรรมการสำรวจและจัดทำเส้นทางการศึกษาดูงานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ ห้องมงกุฏพลอย โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ มาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
-- -- -- -- --