สศท.5 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชนฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

         วันนี้ (11 เม.ย.61) เวลา 13.00 น. นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายทองใบ ศิรินัย ผอ.ส่วนแผนฯ สศท.5 มอบน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปั๊มน้ำมันปตท. ตำบลโคกกรวด เพื่อส่งต่อพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ได้รับความปลอดภัย
-- -- -- -- --