สศก. ต้อนรับที่ปรึกษาด้านการเกษตรของออสเตรเลีย หารือนโยบายด้านการเกษตร

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายวินิต  อธิสุข รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางอังคณา  พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง ร่วมต้อนรับ Dr. Ilona STOBUTZKI ที่ปรึกษาด้านการเกษตรของประเทศออสเตรเลีย และคณะ ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อหารือนโยบายด้านการเกษตร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย