สศท.10 ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดคลองขนอน หมู่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางการเกษตรจากหน่วยงานราชการ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ได้นำ แอพพลิเคชัน OAE Ag-info  และ กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO) ร่วมให้ความรู้การใช้งานแอพพลิเคชันแก่ผู้ร่วมงาน โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานเป็นจำนวนมาก