ผอ.สศท.5 ร่วมประชุมติดตามงานโครงการไทยนิยมฯ

วันที่ 19 มิ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนและนโยบายโครงการตลาดนำการผลิต ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ