ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1754657577961139