ผอ.สศท.12 ร่วมการอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เข้าร่วมการอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผล กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียน ที่จังหวัดกำแพงเพชร