ผอ.สศท.5 นำทีมปฏิบัติการ 5 ส. (ไตรมาส 3)

เมื่อเวลา 10.30 น. นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศท.5 สะสางทำความสะอาดโต๊ะทำงาน และบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ในกิจกรรม 5 ส. (ไตรมาส 3) ปี 2561 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของสถานที่ทำงาน รวมถึงยังสร้างความรักและสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย