โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School

โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School โดยมีนายพรหมทอง อุยตระกูล ผู้อำนวยการส่วนนิติการ สลก. สศก. เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน : แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งมอบอำนาจ ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1758793910876369