สศท.9 จัดประชุมข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัด จ.ตรัง

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (สศท.9) มอบหมายให้ นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่สศท.9 จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเอกภาพด้านพืชระดับจังหวัด ( ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก2560/61 ยางพารา และปาล์มน้ำมันปี 2560 ) ในระดับจังหวัดตรัง ให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง สำนักงานเกษตรอำเภอ โครงการชลประทานจังหวัดตรัง และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEzone9/photos/?tab=album&album_id=2057390784295135