ส่วนสารสนเทศ สศท.1 จัดประชุมข้อมูลเอกภาพด้านพืช จ.เชียงใหม่

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) มอบหมายให้ นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเอกภาพด้านพืชระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ได้แก่ ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560/61 กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ปี 2561 และสับปะรด ปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1775499212543642