ส่วนสารสนเทศ สศท.1 เดินหน้าประชุมเอกภาพระดับจังหวัด จ.ลำปาง

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้ นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ สศท.1 จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเอกภาพด้านพืชระดับจังหวัด (ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560/61 กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ยางพารา ปาล์มน้ำมันปี 2561 และสับปะรด ปี 2560 ในจังหวัดลำปาง ให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1776835399076690