เผยผลประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์มังคุดผลสด สศข.6 เปิดเวทีแจงแนวทางรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จัดเวทีผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เกษตรและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกสินค้าเกษตร พร้อมเผยผลการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมังคุดผลสด สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบจนถึงการจัดการซาก หวังสร้างความต