เตือนเกษตรกรตื่นตัว ฝนน้อย งดส่งน้ำนาปรัง สศข.7 แนะปลูกพืชทนแล้งทดแทน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 ระบุ ปีนี้น้ำน้อย เกษตรฯ งดส่งน้ำทำนาปรัง แนะเกษตรกรตื่นตัว หันปลูกพืชทนแล้งทดแทน เพื่อลดความเสี่ยง และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยสมามารถขอคำแนะนำได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 ชัยนาท โทร. 056 405 006-8