สินค้าเกษตรออกตลาด ฉุดดัชนีราคากันยายนลด สศก. คาดส่งผลต่อเนื่องตุลาคม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ มันสำปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ และ ไข่ไก่ ผลผลิตออกตลาด ฉุดดัชนีราคาเดือนกันยายน 2557 ลดลง คาด ส่งผลต่อเนื่องถึงตุลาคม ในขณะที่ดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เผย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวนาปี พร้อมออกตลาดช่วงตุลาคม