ปาล์มน้ำมัน พืชทดแทนที่น่าจับตา สศข.8 พร้อมเกาะติดสถานการณ์ในทุกมิติ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 ชู ปาล์มน้ำมัน พืชพลังงานทดแทนมีแนวโน้มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ระบุ ผลพยากรณ์ ปี 57 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ เดือน กันยายน 255 เนื้อที่ให้ผลกว่า 9 แสน 9 หมื่นไร่ ผลผลิตกว่า 3 ล้าน 5 แสนตัน โดยท่านที่สนใจข้อมูลด้านการเก