เตือนเกษตรกรระวังเพลี้ยแป้งในมัน สศข.10 แนะ พบพื้นที่ระบาด รีบแจ้งประสานเพื่อควบคุมทันที

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 เผยสถานการณ์โรคเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง ระบุ พบพื้นที่กาญจนบุรีมีการระบาดจำนวน 160 ไร่ ในอำเภอเลาขวัญ โดยการระบาดลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แนะ เกษตรกรหมั่นสังเกต หากพบการระบาดรีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานเกษตรจ