เกษตรฯ ร่วมถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายพ่อของแผ่นดิน