เปิดผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพริกไทย เกษตรกรเมืองจันทร์ตื่นตัว ร่วมฟื้นฟูสวนให้ได้มาตรฐาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระบุ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ช่วยเกษตรกรตื่นตัว หันฟื้นฟูสวนพริกไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้