สศก. ลุยพื้นที่ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหายางพารา แจงความคืบหน้าช่วยเกษตรกรสวนยาง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราใน 4 โครงการ เผย ความคืบหน้าแล้ว โดย ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรนครศรีธรรมราชพื้นที่นำร่องแล้วจำนวน 273 ราย ตามโครงการชดเชยรายได้ กำหนดแล้วเสร็จ 15 ธันวาคมนี้ โดยในส่วนของการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน มีส