ดัชนีราคาสินค้าเกษตร พ.ย. ลดเล็กน้อย 0.98 สศก. เผย ข้าว-อ้อย-มัน ออกตลาด ธ.ค.นี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรพฤศจิกายน 57 ลดลงเล็กน้อย 0.98 เมื่อเทียบกับตุลาคมที่ผ่านมา ในขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 123.64 แจง ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง หอมหัวใหญ่ กระเทียม และมันฝรั่ง ออกตลาดมากช่วงธันวาคม