สศข.6 เปิดผลพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออก แจง ทุเรียน-มังคุด-เงาะ-ลองกอง ผลผลิตเพิ่ม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรี ผนึกกำลังสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล เผย ปี 58 ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ และล