เปิดผลศึกษาก๊าซเรือนกระจกจากข้าวลุ่มน้ำปากพนัง สศข.8 แนะ คัดเลือกพันธุ์ดีลดผลกระทบ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 ชูผลศึกษาภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เผย การผลิตข้าว 1 กิโลกรัม ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.27 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยก๊าซมีเทนในนาข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดก๊าซ