สศก. ระบุ ไทยยังได้ดุลการค้าเกาหลีโดยตลอด แจงสินค้านำเข้า-ส่งออกสำคัญ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร (ไม่รวมยางพารา) ในปีช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไทย-เกาหลี มีมูลค่าการค้าอัตราการเติบโตเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี ระบุ ที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าต่อเกาหลีมาโดยตลอด โดยสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญคือ น้ำตา