แจงผลติดตามชดเชยไร่ละพัน สศก. เผย เกษตรกรได้เฉลี่ย 13,860 บ. วอนภาครัฐช่วยต่อเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปูพรมพื้นที่ 18 จังหวัด เจาะเกษตรกร 833 ราย ติดตามประเมินผลมาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่ละ 1,000 บาท เผย เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วร้อยละ 98 โดยได้รับเงินช่วยเหลือเฉลี่ย 13,860 บาท/ราย ระบุ เกษตรกรพึงพอใจก