สศก. เผยการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ หลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี