สศก.18 เตรียมสำรวจภาวะ ศก.สังคมครัวเรือนเกษตร สะท้อนความเป็นอยู่เกษตรกร 5 พื้นที่ภาคใต้