สศก.บูรณาการงานวิจัย ปี 58 ในภูมิภาค สู่การผลิตสินค้าเกษตรรับเออีซี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าพัฒนางานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและติดตามประเมินผล บูรณาการร่วมระดับภูมิภาค ศึกษาวิจัยศักยภาพการผลิต การตลาดของสหกรณ์การเกษตร สู่การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน