เกษตรฯ รุกระบบโลจิสติกส์ ด้าน สศก. ลุยแผนยุทธศาสตร์ เจาะ 5 สินค้าในปี 58

เกษตรฯ รุกนโยบายและขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ โดย สศก. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ปี 2556-2559 เผยปี 58 เจาะลึกสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง แบบครอบคลุมทั้ง 3 มิติ