ดัชนีราคาและผลผลิตเกษตรมีนาคมลด สศก. ระบุ ยาง-ปาล์มราคาลง สับปะรดราคาพุ่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงภาพรวมดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร ประจำเดือนมีนาคม 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และผลผลิตปาล์มที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนสับปะรดโรง