สศท.2 เผยผลติดตาม 1ตำบล1ล้าน จ.ตาก ขุดลอกคูคลอง สร้างประโยชน์ชุมชน 370 ครัวเรือน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เผย โครงการสุดเจ๋ง ขุดลอกคูคลองช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรได้จริง และยังสามารถบรรเทาปัญหาด้านการอุปโภคบริโภคของชุมชุนได้ประโ