สศก.เปิดเวที เจาะทิศทางแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ให้พร้อมสมบูรณ์ ก่อนใช้จริงปี 60

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เตรียมรุกภารกิจแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 12 จัดสัมมนานำเสนอทิศทางของแผนฯ เตรียมพร้อมเดินหน้าก่อนฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในปี 59 เผย แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ยังคงยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นพ