สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 20 - 26 เม.ย. 2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 20-26 เม.ย. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,659 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,323 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,090 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

20 - 26 เมษายน 2558

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากข้อมูลราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และนักลงทุนวิตกกังวลมากขึ้นว่ากรีซอาจผิดนัดชำระหนี้ในเดือนหน้า รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.65 บาท ลดลงจาก 48.12 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.47 บาท หรือร้อยละ 3.05 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.15 บาท ลดลงจาก 47.62 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.47 บาท หรือร้อยละ 3.09 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.65 บาท ลดลงจาก 47.12 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.47 บาท หรือร้อยละ 3.12 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.36 บาท ลดลงจาก 21.52 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.16 บาท หรือร้อยละ 0.74 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.63 บาท เพิ่มขึ้นจาก 17.62 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.01 บาท หรือร้อยละ 0.06 
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.08 บาท ลดลงจาก 44.70 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.62 บาท หรือร้อยละ 3.62
ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2558

  ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.01 บาท เพิ่มขึ้นจาก 55.78 บาท ของสัปดาห์ ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.23 บาทหรือร้อยละ 0.41 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.86 บาท เพิ่มขึ้นจาก 54.63 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.23 บาทหรือร้อยละ 0.42
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.80 บาท ลดลงจาก 35.13 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.33 บาท หรือร้อยละ 0.94

  ณ ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.76 บาท เพิ่มขึ้นจาก 55.53 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.23 บาท หรือร้อยละ 0.41
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.61 บาท เพิ่มขึ้นจาก 54.38 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.23 บาท หรือร้อยละ 0.42 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.55 บาท ลดลงจาก 34.88 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.33 บาท หรือร้อยละ 0.95

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ
     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนพฤษภาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียว มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนขานรับรายงานว่าญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าในเดือนมีนาคมครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี และธนาคารกลางจีนตัดสินใจใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการปรับลดอัตรากันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงอีกร้อยละ 1.0

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2558
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 169.60 เซนต์สหรัฐฯ (54.53 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 166.70 เซนต์สหรัฐฯ (53.62 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.90 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 1.74

     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 202.43 เยน (54.17 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 200.25 เยน (53.78 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.18 เยน หรือร้อยละ 1.09

ข่าวสัปดาห์ 20-26 เม.ย. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.21 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.34 บาท

20 - 26 เม.ย. 2558
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สัปดาห์นี้สถานการณ์ตลาดสุกรค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้สุกรเจริญเติบโตช้า ส่งผลให้ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดลดลง แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 65.47 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 64.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.88 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 63.34 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 64.78 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 64.91 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 61.30 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,900 บาท (บวกลบ 64 บาท) สูงขึ้นจากตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 64 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.56
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 37.94 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.16 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.58 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.80 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 35.41 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 41.88 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 9.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 7.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.67
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้สถานการณ์ตลาดไข่ไก่ค่อนข้างคึกคัก ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและค่อนข้างแปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง แนวโน้มคาดว่าจะสูงขึ้น
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 251 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 238 บาท จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.46 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 292 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 238 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 246 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 254 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 6.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 251 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 7.97

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 323 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 317 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.89 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 318 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 359 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 290 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 301 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 340 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 101.38 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 103.05 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.62 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 100.07 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 101.55 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 101.53 บาท และภาคใต้ 113.43 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 80.86 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 80.76 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.12 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.43 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.63 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 20-26 เม.ย.58
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 41.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.89
      ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.28 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.29 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.41
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
2. ต่างประเทศ
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะการผลิตถั่วลิสงโลก ปี 2557/58 ประจำเดือนเมษายน 2558 ว่ามีผลผลิต 38.93 ล้านตัน ลดลงจาก 39.79 ล้านตัน ของปี 2556/57 คิดเป็นร้อยละ 2.16 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.31 ของผลผลิตพืชน้ำมันของโลกรองจากถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝ้าย ซึ่งมีปริมาณ 315.46 ล้านตัน 71.58 ล้านตัน และ 44.76 ล้านตัน ตามลำดับ

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หน่วย : ล้านตัน
รายการ

2557/58

2556/57

ผลต่างร้อยละ

ผลผลิต

38.93

39.79

-2.16

นำเข้า

2.39

2.41

-0.83

ส่งออก

2.71

2.88

-5.90

สกัดน้ำมัน

17.34

17.50

-0.91

สต็อกปลายปี

2.06

2.16

-4.63

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Apr, 2015.

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ

หน่วย : ล้านตัน
ประเทศ

2557/58

2556/57

ผลต่างร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

16.50

16.97

-2.77

อินเดีย

4.80

5.65

-15.04

อื่น ๆ

17.63

17.17

2.68

รวม

38.93

39.79

-2.16

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Apr, 2015.

ข่าวสัปดาห์ 20-26 เม.ย.58

ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.68 บาท 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.00 บาท

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,118.00 ดอลลาร์สหรัฐ (35.95 บาท/กิโลกรัม) 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,024.20 ดอลลาร์สหรัฐ (32.93 บาท/กิโลกรัม) 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,361.40 ดอลลาร์สหรัฐ (43.77 บาท/กิโลกรัม)

ข่าวสัปดาห์ 20 - 26 เม.ย. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.24 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.25 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.35 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.36 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.16 
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.53 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน สำหรับราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2557/58 ว่ามี 974.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 953.29 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 2.20 โดยสหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้เพื่อผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นจาก 140.43 ล้านตันในปี 2556/57 เป็น 141.71 ล้านตันในปี 2557/58 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.91 นอกจากนี้ จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย ญี่ปุ่น อียิปต์ แคนาดา อินโดนีเซีย ยูเครน และเกาหลีใต้ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 119.97 ล้านตัน ลดลงจาก 129.66 ล้านตัน ในปี 2556/57 ร้อยละ 7.47 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา ยูเครน บราซิล อินเดีย รัสเซีย ปารากวัย และแอฟริกาใต้ ส่งออกลดลง ประกอบกับ ผู้นำเข้า เช่น เม็กซิโก เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป อียีปต์ แอลจีเรีย อินโดนีเซีย จีน เวเนซูเอลา เวียดนาม คิวบา ตูนีเซีย และสหรัฐอเมริกา มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 374.72 เซนต์ (4,800 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 374.60 เซนต์ (4,812 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.03 แต่ลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 12.00 บาท

 

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2557/58

ปี 2556/57

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

170.84

135.43

26.15

ผลผลิต

991.92

988.70

0.33

นำเข้า

119.97

129.66

-7.47

ส่งออก

119.97

129.66

-7.47

ใช้ในประเทศ

974.31

953.29

2.20

สต็อกปลายปี

188.46

170.84

10.31

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี