สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 4 - 10 พ.ค. 2558

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,659 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,323 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,091 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,090 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.06

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อยเพราะสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้การเปิดกรีดยางรอบใหม่ล่าช้า และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการซื้อเพราะเริ่มขาดแคลนยาง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.05 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือร้อยละ 4.31 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.58 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.55 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือร้อยละ 4.36 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.05 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือร้อยละ 4.41 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.34 บาท เพิ่มขึ้นจาก 21.97 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.37 บาท หรือร้อยละ 1.68 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก 18.06 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 1.02 บาท หรือร้อยละ 5.65 
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.68 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.35 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.33 บาท หรือร้อยละ 5.37 
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน 2558

  ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.62 บาท เพิ่มขึ้นจาก 59.43 บาท ของสัปดาห์ ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.19 บาทหรือร้อยละ 5.37 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.47 บาท เพิ่มขึ้นจาก 57.88 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.56 บาทหรือร้อยละ 6.20
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.90 บาท เพิ่มขึ้นจาก 35.91 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.99 บาท หรือร้อยละ 5.54

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.37 บาท เพิ่มขึ้นจาก 59.38 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.99 บาท หรือร้อยละ 5.04
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.34 บาท เพิ่มขึ้นจาก 58.23 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.11 บาท หรือร้อยละ 5.34 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.65 บาท เพิ่มขึ้นจาก 35.66 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.99 บาท หรือร้อยละ 5.58

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ
     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนมิถุนายน ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียว มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากเงินเยนและเงินบาทอ่อนค่าและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับจีนปรับลดอัตราเงินสำรอง ทำให้เงินไหลเข้าสู่ตลาดทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสต๊อคยางจีนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน 2558
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 183.70 เซนต์สหรัฐฯ (60.74 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 177.78 เซนต์สหรัฐฯ (57.70 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 5.92 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 3.33 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 216.40 เยน (59.45 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 212.55 เยน (57.66 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.85 เยน หรือร้อยละ 1.81

ข่าวสัปดาห์ 4-10 พ.ค. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 66.28 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.90 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 66.79 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.28 บาทในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.76 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.62 บาท

4 - 10 พ.ค. 2558
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้สุกรเจริญเติบโตช้า ส่งผลให้ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 65.84 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 65.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.17 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 63.49 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.59 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 67.29 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 61.78 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,900 บาท (บวกลบ 64 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดลดลง ผลจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้น  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 40.68 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.15 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.63 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 44.21 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 36.20 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 41.78 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 9.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าในช่วงนี้สถานศึกษาจะปิดภาคเรียน แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและค่อนข้างแปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้น
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 257 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 254 บาท จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.18 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 295บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 240 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 252 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 269 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 8.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 6.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 33.33

าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 329 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 330 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 318 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 356 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 306 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 317 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 340 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 101.73 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 101.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.06 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 100.58 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 101.88 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 102.55 บาท ภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 80.96 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 80.95 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.01 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.43 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.75 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 4-10 พ.ค.58
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 42.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 41.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.44
      ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.18 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.44 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.34
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท

ข่าวสัปดาห์ 4-10 พ.ค.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.38
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,086.50 ดอลลาร์สหรัฐ (35.93 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,110.00 ดอลลาร์สหรัฐ (35.99 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.18 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,086.50 ดอลลาร์สหรัฐ (35.93 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,017.20 ดอลลาร์สหรัฐ (32.98 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.81 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 2.95 บาท
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี