สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 3 พ.ย.- 9 พ.ย. 2557

ข่าวสัปดาห์ 3-9 พ.ย.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 30.53 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 31.25 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.30

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.20 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 40.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 12.00

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,170.50 ดอลลาร์สหรัฐ (37.95 บาท/กิโลกรัม)

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,103.80 ดอลลาร์สหรัฐ (35.78 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,210.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.99 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.79 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.21 บาท

           ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,115.00  ดอลลาร์สหรัฐ (36.15 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,116.40  ดอลลาร์สหรัฐ (35.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.18 บาท
ข่าวสัปดาห์ 3-9 พ.ย.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 45.33 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 45.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.73

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 15.74 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.83 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 20.63
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                                                                                                                        ข่าวรายสัปดาห์ 3-9 พ.ย. 57

 

 
ถั่วเหลือง

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.68 บาท
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.82 บาท ลดลงจาก กก.ละ 17.00 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.06  

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยอินลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานผลการคำนวณราคาประกันภัยถั่วเหลือง ปี 2557 ของเกษตรกรในแถบตะวันตกตอนกลางของประเทศ โดยระบุว่าในปี 2557 ราคาขายผลผลิตถั่วเหลืองเท่ากับ 11.35 บาทต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าราคาคาดการณ์ที่ 13.36 บาทต่อกิโลกรัม หรือราคาขายจริงเท่ากับร้อยละ 85 ของราคาที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองจะได้รับเงินจากการประกันภัยพืชผลหรือไม่นั้น คำนวณจากผลผลิตเฉลี่ยในอดีตที่เกษตรกรแต่ละรายแจ้งไว้ (หน่วยบุชเชลต่อเอเคอร์) คูณ อัตราประกันภัยที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 85 เท่ากับ 1.00) เช่น ถ้าเกษตรกรแจ้งว่ามีผลผลิตเฉลี่ย 50   บุชเชลต่อเอเคอร์ (ผลการคำนวณคือ 50 คูณ 1 เท่ากับ 50) เกษตรกรจะได้รับเงินจากการประกันภัยพืชผลเมื่อผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ยในปี 2557 ต่ำกว่า 50 บุชเชลต่อเอเคอร์

ที่มา : http://www.farms.com, 4 พฤศจิกายน 2557

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,019.80 เซนต์ (12.30 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,019.00 เซนต์ (12.21 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.08

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 373.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.25 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 383.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.49 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.49

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.27 เซนต์ (24.07 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 33.07 เซนต์ (23.76 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.60

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
3- 9 พ.ย. 2557
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีไม่มากนัก เพราะในหลายพื้นที่เกิดฝนตกและมีพายุในบางพื้นที่ ส่งผลให้การซื้อขายไม่คล่องตัว  แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  69.66 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 70.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.50  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 65.74 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 75.61  บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 68.75 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 68.66 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
      

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากมีพายุฝนในหลายพื้นที่ การซื้อขายไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคยังคงลดลง  สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 42.05 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.25 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.47  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 41.58 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.22 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้น

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 296 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 293 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.02  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 307 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 298 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 286 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 331 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท  ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 311 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 291 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.87
 
 
 
                                                                    ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 363 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ  364บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.27 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 398 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 326 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 377 บาท
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  

*ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 100.03 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 97.61 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.48 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 102.47 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 97.16 ภาคกลางกิโลกรัมละ 93.68 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

*ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ ขนาด 300 กิโลกรัม เปลี่ยนเป็นราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ ขนาด 350 กิโลกรัม
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 75.81 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 75.80 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.01 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 93.14 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 72.47 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

                                                                                                                                     ข่าวสัปดาห์ 3-9 พ.ย.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.48  เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.90 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 64.36 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 46.24 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.37 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.34 บาท

ข่าวสัปดาห์ 3-9 พ.ย.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,636 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,318 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,088 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี