สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 1-7 ธ.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 1-7 ธ.ค.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 33.48 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 31.99 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.66

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 21.85 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.20 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.41

ถั่วเขียวผิวดำคละ เกรด 2 สัปดาห์นี้ ราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,170.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.17 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,074.40 ดอลลาร์สหรัฐ (34.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.94 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.20 บาท

            ถั่วเขียวผิวดำคละ เกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 733.00 ดอลลาร์สหรัฐ (23.91 บาท/กิโลกรัม)
ข่าวสัปดาห์ 1-7 ธ.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 23.51 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ  16.29 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 44.32
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                                                                                                                         ข่าวรายสัปดาห์ 1-7 ธ.ค. 57

 

 

ถั่วเหลือง

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 13.85 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.63 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

บริษัทบลูมเบิร์กประมาณการราคาพืชน้ำมัน ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเรพซีด น้ำมันปาล์ม และน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2558 สาเหตุจากปริมาณผลผลิตของพืชน้ำมัน 7 ชนิดหลัก เพิ่มขึ้นจาก 490.4 ล้านตัน ในปี 2556/57 เป็น 509.5 ล้านตัน ในปี 2557/58 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 สำหรับผลผลิตถั่วเหลืองโลกเพิ่มขึ้นจาก 284.8 ล้านตันในปี 2556/57 เป็น 309.1 ล้านตันในปี 2557/58 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53 โดยเฉพาะผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.83 จาก 91.4
ล้านตัน ในปี 2556/57 เป็น 107.7 ล้านตัน ในปี 2557/58 (กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา, พฤศจิกายน 2557)

ประมาณการราคาเมล็ดถั่วเหลืองจากประเทศบราซิลที่มีการซื้อขายกันในตลาดรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปีการผลิต 2557/58 อยู่ที่ 452 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือประมาณ 14.46 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากราคา 556 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือประมาณ 17.79 ในปี 2556/57 ร้อยละ 19

ที่มา : www.bloomberg.com/news/2014-11-25, พฤศจิกายน 2557

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,006.30 เซนต์ (12.21 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,043.87 เซนต์ (12.63 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.60

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 383.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.67 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 389.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.81 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.43

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.70 เซนต์ (23.06 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 33.37 เซนต์ (24.22 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.00

 

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 1-7 ธ.ค.57

 

 

 

ฝ้าย 

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 59.57 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 43.33 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 59.54 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ  43.22 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.05 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.11 บาท

ข่าวสัปดาห์ 1-7 ธ.ค.57

 
 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,637 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,636 บาทของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.03

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,318 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,088 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี