สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 22-28 ธ.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 22 - 28 ธ.ค. 57
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.32 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.17 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.84 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.69 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.67 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.30
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.25 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน สำหรับราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 290.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,479 บาท/ตัน)เพิ่มขึ้นจากตันละ 290.20 ดอลลาร์สหรัฐ (9,481 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 แต่ลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 2.00 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ 
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2557/58 ว่ามี 972.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 954.25 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 1.88 โดยสหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้เพื่อผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นจาก 130.40 ล้านตันในปี 2556/57 เป็น 130.81 ล้านตันในปี 2557/58 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31 นอกจากนี้ จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก ญี่ปุ่น อียิปต์ อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ ยูเครน เกาหลีใต้ และอาร์เจนตินา มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 114.79 ล้านตัน ลดลงจาก 129.63 ล้านตันในปี 2556/57 ร้อยละ 11.45 เนื่องจาก สหรัฐอเมริกา บราซิล ยูเครน อาร์เจนตินา รัสเซีย อินเดีย และปารากวัย ส่งออกลดลง ประกอบกับ ผู้นำเข้า เช่น เม็กซิโก เกาหลีใต้ อียิปต์ สหภาพยุโรป โคลัมเบีย ไต้หวัน แอลจีเรีย อินโดนีเซีย เวเนซูเอลา จีน อิสราเอล และเวียดนาม มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย)

     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 410.24 เซนต์ (5,334 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 405.96 เซนต์
(5,282 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.05 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 52.00 บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2557/58

ปี 2556/57

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

172.84

137.80

25.43

ผลผลิต

991.58

989.28

0.23

นำเข้า

114.79

129.63

-11.45

ส่งออก

114.79

129.63

-11.45

ใช้ในประเทศ

972.21

954.25

1.88

สต็อกปลายปี

192.20

172.84

11.20

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

 

ข่าวสัปดาห์ 22-28 ธ.ค.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 33.94 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 34.11 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.50

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 22.85 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 21.35 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.03

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ เกรด 2 สัปดาห์นี้ ราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,194.25 ดอลลาร์สหรัฐ (38.98 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  1,193.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.98 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.09 แต่ทรงตัวในรูปเงินบาท

ถั่วเขียวผิวดำคละ เกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 732.50 ดอลลาร์สหรัฐ (23.91 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ  732.00 ดอลลาร์สหรัฐ (23.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 แต่ทรงตัวในรูปเงินบาท

ข่าวสัปดาห์ 22-28 ธ.ค.57
 
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 28.62 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

22 - 28 ธ.ค.  2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นเอื้ออำนวยให้สุกรเจริญเติบโตดี ส่งผลให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมาก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  67.93 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 68.19 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.38  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.44 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 70.92 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 68.31 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 65.48 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,100 บาท (บวกลบ 66 บาท)  ลดลงจากตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.55   
    

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นส่งผลให้ไก่เนื้อเจริญเติบโตเร็วทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น  สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 39.97 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 40.09 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 39.19 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 39.76 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 42.82 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย  ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดสะสมและมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 266 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ  268  บาท จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.75  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 292 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ  287 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 246 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 294 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท  ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 8.00 บาท ลดลงจากตัวละ 10.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 20.00
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 251 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 261 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 3.83
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 344 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 352 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.27  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 315 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 372 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 324 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ  359  บาท
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 390 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 100.93 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 101.07 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.16 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 98.97 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 98.92 ภาคกลางกิโลกรัมละ 93.07 บาท และภาคใต้ 120.57 บาท
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.02 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 76.98 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.05 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.42 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.44 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 22-28 ธ.ค.57

 

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 61.63 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 44.87 บาท ลดลงจากปอนด์ละ  61.80 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.03 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.28 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.16 บาท

ข่าวสัปดาห์ 22-28 ธ.ค.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,637 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,318 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,088 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี