สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวรายสัปดาห์ 1-7 กุมภาพันธ์ 2559

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 877.04 เซนต์ (11.55 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 879.20 เซนต์ (11.66 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.25
      ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 269.48 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.66 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 271.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.80 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.78
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.00 เซนต์ (24.48 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 30.68 เซนต์ (24.40 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.04


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 1 - 7 ก.พ. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.37 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.23 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.27 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.64
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.78 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.85 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.79 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.21 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.19 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 257.25 ดอลลาร์สหรัฐ (9,120 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 257.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,191 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.05 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 71.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 371.00 เซนต์ (5,240 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 368.72 เซนต์ (5,244 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.62 แต่ลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 4.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี