สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 14 - 20 มีนาคม 2559

  

ข่าวสัปดาห์ 14-20 มี.ค. 2559

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.49 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.93
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
            ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
            ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
           ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
           ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
           ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
           ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,118.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.91 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,109.60 ดอลลาร์สหรัฐ (38.98 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.78 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.07 บาท
           ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 945.20 ดอลลาร์สหรัฐ (32.89 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 937.60 ดอลลาร์สหรัฐ (32.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.81 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.05 บาท
           ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
           ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,112.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.71 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,103.60 ดอลลาร์สหรัฐ (38.77 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.80 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.06 บาท

ข่าวสัปดาห์ 14-20 มี.ค. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
         ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
         ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.49 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 21.79 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.97
 
         ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
         ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

           ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 14-20 มี.ค. 2559

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 58.07 เซนต์ (กิโลกรัมละ 45.09 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 56.95 เซนต์ (กิโลกรัมละ 44.64 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.97 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.45 บาท

                                                                                                                   ข่าวรายสัปดาห์ 14-20 มี.ค. 59

 

ถั่วเหลือง
 
1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
           ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
           ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ผลผลิตพืชน้ำมันของโลก ปี 2558/59 คาดว่าจะมี 526.9 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากเดือนที่แล้ว ผลผลิตถั่วเหลืองโลกประมาณ 320.2 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากเดือนที่แล้ว
          การค้าพืชน้ำมันของโลกมีประมาณ 149.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตัน เนื่องจากการส่งออกถั่วเหลืองบราซิลเพิ่มขึ้น การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองของจีนคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้น แต่ในสหภาพยุโรป ปากีสถาน และ เม็กซิโก ลดลงในขณะที่การนำเข้ากากถั่วเหลืองของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
การสกัดน้ำมันพืชของโลกคาดว่าเพิ่มขึ้นจากการที่อาร์เจนตินาและจีนมีการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น คาดว่าการส่งออกกากถั่วเหลืองของอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสกัดน้ำมันมากขึ้น การนำเข้ากากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรป ปากีสถาน เม็กซิโก และเกาหลีใต้ คาดว่าสต็อกปลายปีของพืชน้ำมันของโลกมีปริมาณ 89.5 ล้านตัน ลดลง 1.7 ล้านตันจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากสต็อกปลายปีของอาร์เจนตินาและบราซิลลดลง ผลผลิตน้ำมันพืชของโลกในเดือนนี้แทบไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วลิสงเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณน้ำมันปาล์มของมาเลเซียลดลง คาดว่าสต็อกน้ำมันพืชของโลกมีประมาณ 16.5 ล้านตัน ลดลงจากเดือนที่แล้วเล็กน้อย
 
          ราคาในตลาดต่างประเทศ(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 893.88 เซนต์ (11.56 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ  879.93 เซนต์ ( 11.45 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.59

          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 267.52 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.41 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 269.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 9.59 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.78   

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.85 เซนต์ (25.48 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 31.13 เซนต์ ( 24.39 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.53

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน                                                    

ข่าวสัปดาห์ 14 - 20 มี.ค. 59

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
          ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้  มีดังนี้
                    ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.52 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.59 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.92 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.06 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.15 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.46
                    ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.19 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.23 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.49 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อ
สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ
7.85 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.93 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.01

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

2.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ 
                    กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2558/59     ว่ามี 967.78 ล้านตัน ลดลงจาก 979.36 ล้านตันในปี 2557/58 ร้อยละ 1.18 โดยสหภาพยุโรป อินเดีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และยูเครน มีความต้องการใช้ลดลง สำหรับการค้าของโลก มี 132.17 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 127.89 ล้านตัน ในปี 2557/58 ร้อยละ 3.35 โดยบราซิล อาร์เจนตินา รัสเซีย แคนาดา และเม็กซิโก
ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เม็กซิโก อียิปต์ โคลัมเบีย แอลจีเรีย ไต้หวัน มาเลเซีย และซาอุดิอาระเบีย มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย)
                    ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 367.72 เซนต์
(5,099 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 359.92 เซนต์
(5,038 บาท/ตัน)
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.17 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 61.00 บาท

14 - 20 มี.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  

สถานการณ์ตลาดสุกรในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่  ผ่านมา เนื่องจากสถานศึกษาได้เริ่มปิดภาคเรียนส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลงเล็กน้อย  แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  64.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 64.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.25 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.94 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 60.73 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 66.46 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 59.41 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,100 บาท (บวกลบ 67 บาท)  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไก่เนื้อ

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงและสอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่ทรงตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.13 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.15 06 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.05 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 39.02 ภาคกลางกิโลกรัมละ 37.68 บาท  ภาคใต้กิโลกรัมละ 40.93 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา   

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.50 บาท  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 

  

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ   

ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดไม่มาก ขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ในระดับเดิม  แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะ    ทรงตัว

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 295 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ  294 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.34  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 302 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 281 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 297 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 301 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 25.00 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 321 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
 
 
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 341 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 339  บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.59  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 343 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 337 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 341 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 354 บาท

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  
 ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 104.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 106.77 บาท  ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.56  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 104.94 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 99.76 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 100.00 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.94 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 84.22 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.51  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 81.26 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 14 - 20  มี.ค. 2559

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,573 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,200 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 950 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี