สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 25 เม.ย. - 1 พ.ค.59

ข่าวรายสัปดาห์ 25 เม.ย.- 1 พ.ค. 59

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก. ละ 14.59 บาท ลดลงจาก กก.ละ 14.67 บาท ในสัปดาห์ ที่ผ่านมาร้อยละ 0.55
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
 ธัญพืชถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาเผชิญสภาพอากาศรุนแรงอนาคตธัญพืชและถั่วเหลืองในวันศุกร์นี้เผชิญสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและผันผวนส่งผลต่อราคาผลผลิต ราคาเมล็ดถั่วเหลืองมีความไม่แน่นอนเนื่องจากสภาพการผลิตในอาเจนตินาซึ่งเสียหายจากฝนตกหนักและน้ำท่วม ผู้ค้าในปัจจุบันกำลังรอดูสภาพการณ์ว่าผลผลิตในอเมริกาใต้จะสูญเสียมากกว่านี้หรือไม่ก่อนจะปรับราคาสูงขึ้น
ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,012.07 เซนต์ ( 13.09 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 983.07 เซนต์ ( 12.64 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.95
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 321.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 11.32 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 305.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 10.69 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.22
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.82 เซนต์ (26.24 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 34.46 เซนต์ ( 26.57 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.86

 


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 25 เม.ย.-1 พ.ค. 2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
    ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.76 เซนต์
(กิโลกรัมละ 49.56 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 63.03 เซนต์ (กิโลกรัมละ 48.81 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ1.16 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.75 บาท

ข่าวสัปดาห์ 25 เม.ย.-1 พ.ค. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.09 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 25 เม.ย.-1 พ.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.21 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.54 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 51.63
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,117.60 ดอลลาร์สหรัฐ (38.95 บาท/กิโลกรัม) ลดลง
จากตันละ 1,121.75 ดอลลาร์สหรัฐ (38.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.37 แต่ในรูปเงินบาททรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 945.00 ดอลลาร์สหรัฐ (32.94 บาท/กิโลกรัม) ลดลง
จากตันละ 948.50 ดอลลาร์สหรัฐ (32.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.37 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,319.60 ดอลลาร์สหรัฐ (45.99 บาท/กิโลกรัม) ลดลง
จากตันละ 1,324.25 ดอลลาร์สหรัฐ (45.98 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.35 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,112.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.77 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,116.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.75 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.34 แต่เพิ่มขึ้นรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.02 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี